Graag heet ik u welkom op de webpagina’s van de Federale Wegpolitie OOST-VLAANDEREN,
Met deze vorm van communicatie wensen wij u een beter zicht te geven op onze organisatie, werking en doelstellingen. Bij wijze van informatie bieden wij u bijkomend, bij middel van een aantal links, eerder gepubliceerde informatie aan van zowel interne als externe partners. Dit betreft informatie die een meerwaarde biedt of in het verlengde ligt van onze werking en onze doelstellingen.

Met toepassing van de principes “openbaarheid van bestuur” zullen wij op regelmatige tijdstippen via deze weg projecten en acties aankondigen alsook de resultaten ervan kenbaar maken.

In overeenstemming met de richtlijnen van de ministeriële omzendbrief van 31 oktober 2010 houdende de opdrachten en het prioritair actieterrein van de Federale Wegpolitie verzorgen wij op de Oost-Vlaamse autosnelwegen en hun aanhorigheden het geheel van de politiefunctionaliteiten. Met respect voor de principes van de specialisatie en subsidiariteit is de Federale Wegpolitie, als dienst van de Federale Politie, tevens geacht om in te staan voor:

  • de gespecialiseerde en supralokale opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie
  • opdrachten ten voordele van de lokale politiekorpsen en de politieoverheden.

Via deze weg wensen wij een beroep te doen op iedere burger en of bestuurder om ons mee te helpen in de bestrijding van fenomenen die een invloed hebben op de veiligheid en de verkeersveiligheid in het bijzonder. Wij rekenen hierbij op uw burgerzin om op die manier samen verder te bouwen aan een veiliger verkeersgebeuren en een meer veilige leefomgeving op het autosnelwegennet en hun aanhorigheden.
Wij staan tevens open voor elke suggestie om onze website te verbeteren of aantrekkelijker te maken. Wij wensen u dan ook surf- en leesgenot.

Kristiaan Popelier
Hoofdcommissaris