Ademtest en Analyse

Bij een alcoholcontrole word je eerst gevraagd in het ademtesttoestel te blazen. Je hebt het recht om 15 minuten te wachten; het is verstandig om van dat recht gebruik te maken als je kort voor de test nog alcohol gedronken hebt. Je mag de test echter niet weigeren; doe je dat toch, dan word je automatisch als ‘positief’ beschouwd, met alle gevolgen vandien.

Er zijn drie resultaten mogelijk:

 • S(afe): het alcoholgehalte is kleiner dan het wettelijk toegelaten maximum.(< 0,22 mg/liter)

 • A(larm): het resultaat is positief, d.w.z. het alcoholgehalte is hoger of gelijk aan 0,22 mg/liter maar lager dan 0,35 mg/liter.

 • P(ositief): het resultaat is positief, d.w.z. het alcoholgehalte is hoger of gelijk aan 0,35 mg/liter.

Als het resultaat S is, is alles oké en mag je gewoon verder rijden
Als het resultaat A of P is, mag je niet verderrijden; je moet je dan aan een ademanalyse onderwerpen, die het exacte alcoholgehalte meet.

Als je een ademtest of een ademanalyse weigert (evenals een bloedproef zonder wettige reden) zal je de betaling van een som voorgesteld worden en krijg je hoe dan ook een rijverbod van 6 uur opgelegd. Voor de ademanalyse heb je recht op 15 minuten wachttijd (indien nog niet eerder verkregen bij de ademtest).

1. het resultaat is 0,22 mg/l of meer , maar is lager dan 0,35 mg/l:

 1. je moet dan je rijbewijs afgeven en je hebt een rijverbod van 3 uur
 2. je betaalt een boete
 3. als er schade is toegebracht aan derden kan men geen onmiddellijke inning voorstellen
let op:

 • bij het afleggen van een ademanalyse kan geen 15 min uitstel gevraagd worden indien voorafgaandelijk een ademtest werd afgelegd.
 • bij ademanalyse vanaf 0.22 mg/l is geen Onmiddellijke Inning mogelijk bij beginnende bestuurders, er wordt sowieso verval en herstel uitgesproken.

2. het resultaat is 0,35 mg/liter of hoger:

 • je geeft je rijbewijs af en hebt 6 uur rijverbod
 • je betaalt een boete
 • je riskeert een gevangenisstraf
 • op bevel van de Procureur des Konings kan je rijbewijs onmiddellijk ingetrokken worden voor een periode van minimum 15 dagen
 • na de periode van 6 uur rijverbod wordt een nieuwe ademanalyse uitgevoerd; als het resultaat positief blijft, wordt het rijverbod verlengd met 3 of 6 uur
  • Na een eerste positieve analyse heb je het recht om een tweede ademanalyse te vragen.
  • Je mag altijd zelf een bloedproef vragen bij wijze van tegenexpertise; de kosten zijn dan wel voor jou.
  • Als de controle gebeurt als je enkel aanstalten maakt om te rijden, kan enkel een rijverbod van 3 of 6 uur opgelegd worden; er wordt dan ook geen proces-verbaal opgesteld.
  • Als er een medische reden is waarom je geen ademtest of ademanalyse zou mogen afleggen, moet je dat kunnen aantonen met een medisch attest.
  • Tijdens de periode van het rijverbod mag je altijd als passagier meerijden, zowel in je eigen wagen als in die van derden.
 
 

Een bloedproef kan afgenomen worden:

 • na een ademtest, als er geen ademanalysetoestel beschikbaar is;
 • als dronkenschap vastgesteld is of het vermoeden bestaat van een alcoholgehalte van meer dan 0,35 mg/liter en er geen ademtest- of ademanalysetoestel ter beschikking is;
 • als na drie ademanalyses de resultaten blijven verschillen;
 • op verzoek van de aanvrager, bij wijze van tegenexpertise.

 


 

Bewaren

Bewaren