Een verkeersongeval is voor iedereen een ingrijpende gebeurtenis met een grote impact op elk slachtoffer. Het is dan ook evident dat de politie de mensen hierbij helpt en informeert zodat de verwerking in de meest gunstige omstandigheden start.

Door haar eerstelijnsfunctie is de wegpolitie een belangrijke actor bij de slachtofferzorg. Binnen de wettelijke en onmiddellijke opdrachten verleent ze een eerste en praktische bijstand. Hierbij staan alle leden van het korps in voor een correct en respectvol onthaal, wordt de nodige elementaire informatie verstrekt en wordt doorverwezen naar gespecialiseerde diensten.

Samenwerking met partners is noodzakelijk want slachtoffers worden voor de psychosociale of therapeutische hulpverlening doorverwezen naar de erkende centra van de gemeenschappen (CAW).

Met een duizendtal verkeersongevallen per jaar verleent de wegpolitie Oost-Vlaanderen een kwalitatieve service naar alle betrokkenen. Sedert 2009 worden alle zwaar gewonden door een maatschappelijke assistente telefonisch bevraagd en afhankelijk van hun noden of wensen doorverwezen.

Andere slachtoffers (zwaar, licht, ongedeerde personen of getuigen) krijgen ter plekke de nodige contactgegevens zodat zij zelf de juiste persoon kunnen bereiken. Wie betrokken is in een ongeval krijgt binnen de week zijn verklaring toegestuurd, samen met de dossiergegevens nodig voor de administratieve afhandeling.

In crisissituaties is er nood aan praktische bijstand omwille van het directe belang voor het slachtoffer en de psychologische verwerking van het trauma.

Indien slachtoffers zijn overleden is het noodzakelijk de nabestaanden onmiddellijk te verwittigen én vooral te begeleiden in de eerste moeilijke momenten. De mogelijkheid om waardig afscheid te nemen, uitermate belangrijk in het verwerkingsproces, wordt steeds geboden. Een herbezoek na enige tijd zorgt voor een permanente bijsturing in de bejegening.

Het verwittigen van de betrokken familie of nabestaanden is vaak een delicate en dringende opdracht. Sedert 2009 waarborgt een ziekenhuisconvenant dat ofwel de politie ofwel het ziekenhuis dit kwalitatief uitvoert.

Verdere informatie vindt u ook op onderstaande website: