Is het mogelijk om aan de voorzijde van het voertuig geflitst te worden?

De door de federale politie gebruikte radartoestellen kunnen zowel het naderende verkeer controleren als het verkeer dat weg rijdt. Ze kunnen dus, naar keuze, de voorzijde van naderende voertuigen of de achterzijde van wegrijdende voertuigen, of beide tegelijkertijd controleren.

Ingevolge richtlijnen van onze bevoegde magistraten wordt er voor de autosnelwegen in OOST-VLAANDEREN enkel op de achterzijde van het voertuig gecontroleerd.

Wat als er twee voertuigen op de foto staan?

Bepaalde onbemande radartoestellen werken door middel van detectielussen die in de rijstroken ingebouwd zijn. Het gaat hier om de toestellen opgesteld aan kruispunten waar ook controles gebeuren op het negeren van de rode verkeerslichten.

Via de gegevens op de foto kan men dan exact vaststellen welk voertuig zich in overtreding bevond.

Bij onbemande camera's opgesteld buiten de kruispunten kan de meethoek zodanig ingesteld worden dat slechts een bepaalde zone wordt gemeten. Bij twijfel wordt er evenwel géén proces-verbaal opgesteld.

Indien er tijdens het gebruik van een bemande camera twijfel ontstaat bij meerdere voertuigen, kan de vaststellende ambtenaar soms ter plaatse uitmaken welk voertuig zich in overtreding bevindt. Bij twijfel wordt géén proces-verbaal opgesteld. Bij het bekijken van de foto kan men eveneens gebruik maken van een discriminator om te bepalen welk voertuig zich in overtreding bevond of niet.

Kan er onder alle weersomstandigheden geflitst worden?

Het radartoestel kan niet onder alle weersomstandigheden bruikbare metingen doen. Het is afhankelijk van de zichtbaarheid bij mist, regen of sneeuwval.