MISSIE

De federale wegpolitie verzekert het geheel van de politionele opdrachten op de autosnelwegen om bij te dragen tot:

  • de verkeersveiligheid
  • de veiligheid van de bevolking
  • de verkeersvlotheid

Ze voert ook gespecialiseerde of supralokale opdrachten uit en levert politionele steun aan de overheden, aan alle diensten van de geïntegreerde politie én aan andere partners.

Bij de uitvoering van die opdrachten neemt de federale wegpolitie als een dynamische partner deel aan de realisatie van de doelstellingen van de verschillende veiligheidsplannen en in het bijzonder de vermindering van het aantal verkeersslachtoffers.

VISIE

Door ons te focussen op onze politionele kernopdrachten wensen wij permanent de veiligheid te verhogen en bij te dragen tot een duurzame mobiliteit.

Wij willen ook:

  • de de kennis, de bekwaamheden en de betrokkenheid van onze medewerkers versterken;
  • als moderne en innoverende organisatie de meest performante technologieën gebruiken;
  • onze zichtbaarheid, aanspreekbaarheid en beschikbaarheid nog verhogen

Met deze aanpak beogen wij een optimale tevredenheid van alle belanghebbenden op lokaal, nationaal en internationaal niveau en streven wij naar een excellente politiezorg.

WAARDEN

Als leden Van de Federale Wegpolitie onderschrijven wij de waarden van de geïntegreerde politie en hechten wij in het bijzonder belang aan:

  • de integriteit;
  • de humane aanpak;
  • de dienstverlening;
  • de fierheid erbij te horen.