Aanvragen Stageplaats voor aspiranten

Beste kandidaat stagiair,

Via dit invulformulier kan u zich inschrijven om stage te lopen bij de Wegpolitie Oost-Vlaanderen.

Personalia
Opleiding


stageperiode

Vul in dit vak het gewenste aantal stagedagen in alsook tijdens welke periode je die zou willen doen.


Info