Zij zijn belast met twee types activiteiten :

- Steuneenheid in het domein van de snelheid
  • Gebruik van vaste of mobiele apparaten in het kader van de snelheidscontroles.
  • Behandelen van de processen-verbaal die voortvloeien uit het gebruik van deze apparaten.
- Steuneenheid in het domein van zwaar vervoer:
  • Gebruik van vaste of mobiele toestellen in het kader van controles op overlading en tussenafstanden bij zwaar verkeer.
  • Behandelen van de processen-verbaal die voortvloeien uit het gebruik van deze apparaten.