Voor het uitvoeren van de politiefunctie inzake gerechtelijke aspecten werden, naast de verkeersposten en technische secties, ook multidisciplinaire cellen opgericht die momenteel «Cellen patrouille en toezicht» - CPT genoemd worden.

Zij moeten diverse opdrachten uitvoeren :

  • In de eerste plaats inzake administratieve en gerechtelijke politie (uitgezonderd verkeersopdrachten).
  • Vervolgens het beheer van gebeurtenissen op het grondgebied Wegpolitie zonder opgenomen te worden in de reeds bestaande eenheid.
  • Bijkomende taken in de strijd tegen de verkeerscriminaliteit (de benodigde vaardigheden zijn deze verkregen uit de basisvorming).

Zij bestrijden de fenomenen door de uitvoering van preventieve en repressieve acties en door het uitvoeren van patrouilles op het grondgebied van de wegpolitie. Deze acties worden gecombineerd met die van de verkeersposten waarbij elk die taken uitvoert die het best aan zijn bevoegdheden beantwoorden.