De Wegpolitie is van ambtswege actief op de autosnelwegen en de rijkswegen die dezelfde karakteristieken hebben als de autosnelwegen, die minstens beantwoorden aan volgende criteria:

  • De aanwezigheid van enkel en alleen autoverkeer; de wegen tellen over het algemeen minimaal twee gescheiden en onafhankelijke rijbanen in enkele richting
  • Zonder bebouwing langs de wegen.

polfed-fedpol.be

  • Autosnelwegen : 1.761 km
  • Gewestwegen* : 371 km
  • Totaal : 2.132 km

* met de karakteristieken van autosnelwegen