Vanaf 31 maart 2006 bestaan er vier verschillende categorieën overtredingen:

 • overtredingen 1e graad
 • overtredingen 2e graad
 • overtredingen 3e graad
 • overtredingen 4e graad

De zogeheten 'superboetes' werden de wereld uitgeholpen en een meer logische bestraffing werd ingevoerd. Naargelang het risico op ongevallen stijgt, zullen ook de boetes stijgen.

Wie een overtreding begaat, krijgt door de politie een onmiddellijke inning voorgesteld. De boetezegels bestaan niet meer. Ze werden vervangen door de betaling met overschrijving of de E-betaling met bank- of kredietkaart.

Buitenlanders moeten steeds cash betalen, zoniet kan hun voertuig ingehouden worden en later door de rechter zelfs verbeurdverklaard worden.

Wordt de onmiddellijke inning niet betaald dan kan het parket een minnelijke schikking voorstellen. Als ook die niet betaald wordt, kan er gedagvaard worden voor de rechtbank. Wie een overtreding van de 4e graad begaat, wordt in principe altijd gedagvaard.

A. BOETETARIEVEN (exclusief snelheidsovertredingen)

Aard overtreding Onmiddellijke inning

Minnelijke schikking
via parket

Verval recht tot sturen
- Eerste graad € 58 € 65 Neen
- Tweede graad € 116 € 120 Facultatief
- Derde graad € 174 € 175 Facultatief
- Vierde graad € 473 * - 8 dagen tot 5 jaar **

* Niet mogelijk voor Belgen. In principe wordt altijd gedagvaard.
** Niet noodzakelijk mits motivatie in vonnis

Wettelijke basis: K.B. 22 december 2003 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en zijn uitvoeringsbesluiten.


B. SNELHEIDSOVERTREDINGEN

a. binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf en erf:

 • snelheidsoverschrijding tot 10 km/u : 53 euro;
 • snelheidsoverschrijding van meer dan 10 km/u : 53 euro + 11 euro voor elke bijkomende km/u.

b. op andere wegen:

 • snelheidsoverschrijding tot 10 km/u : 53 euro;
 • snelheidsoverschrijding van meer dan 10 km/u : 53 euro + 6 euro voor elke bijkomende km/u.


Samenvattende tabellen

Binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf en erf
Snelheidsoverschrijding 0 tot 10 km/u +10 tot 20 km/u +20 tot 30 km/u +30 km/u
Bedrag € 50 € 50 + € 10 per bijkomende km boven de 10 km/u Rechtbank:
tussen € 55 en € 2750 1
Indien rechtbank: tussen € 55 en € 2750 1
Verval recht tot sturen --- --- 8 dagen > 5 jaar mogelijk 2 8 dagen > 5 jaar verplicht 3
Intrekking rijbewijs --- --- Mogelijk 4
 1. Voor personen zonder woon- of vaste verblijfplaats in België kan het parket afwijken door de politiediensten de opdracht te geven een onmiddellijke inning voor te stellen
 2. Bij dagvaarding voor de rechtbank
 3. Een rechter kan in uitzonderlijke gevallen afwijken mits uitdrukkelijke motivatie in het vonnis
 4. In opdracht van het parket
Andere wegen
Snelheidsoverschrijding 0 tot 10 km/u +10 tot 30 km/u +30 tot 40 km/u +40 km/u
Bedrag € 50 € 50 + € 5 per bijkomende km boven de 10 km/u Rechtbank:
tussen € 55 en € 2750 1
Indien rechtbank: tussen € 55 en € 2750 1
Verval recht tot sturen --- --- 8 dagen > 5 jaar mogelijk 2 8 dagen > 5 jaar verplicht 3
Intrekking rijbewijs --- --- Mogelijk 4
 1. Voor personen zonder woon- of vaste verblijfplaats in België kan het parket afwijken door de politiediensten de opdracht te geven een onmiddellijke inning voor te stellen
 2. Bij dagvaarding voor de rechtbank
 3. Een rechter kan in uitzonderlijke gevallen afwijken mits uitdrukkelijke motivatie in het vonnis
 4. In opdracht van het parket