Het BIVV is een vervolgcampagne gestart op de “Gene zever”-affiches die de nieuwe speekseltest tegen drugs in het verkeer aankondigden.
De nieuwe affichecampagne ligt volledig in dezelfde lijn, en gebruikt twee doordenkers om bestuurders eraan te herinneren dat drugs en rijden niet samengaan: “Roesbaan?” en “Ik blow niet, ik coke niet”.

 

Rijden onder invloed van drugs is ronduit gevaarlijk. Druggebruik heeft immers altijd nefaste gevolgen voor de rijvaardigheid, en verhoogt het risico op een ongeval. Zo lopen bestuurders onder invloed van cannabis, benzodiazepines en opiaten respectievelijk 2, 2.5 en 3 keer meer risico lopen om bij een ongeval betrokken te raken.
Druggebruik is dan ook een niet te onderschatten factor in ernstige ongevallen: van de bestuurders die overleden tengevolge van een verkeersongeval heeft 10.1% cannabis, 4.3% benzodiazepines en cocaïne, 2.8% opiaten en 2.4% amfetamines gebruikt.

Om de politie in staat te stellen om het aantal controles op te voeren en zo het fenomeen van drugs in het verkeer efficiënter te bestrijden, werd de zeer tijdrovende werkwijze om drugs op te sporen op 1 oktober 2010 vervangen door een nieuwe, veel snellere procedure op basis van een speekseltest.
De introductie van die nieuwe controlemethode ging gepaard met een informatiecampagne van het BIVV, onder de slogan: “Gene zever. Vanaf 1/10 speekseltest tegen drugs in het verkeer”.

Het BIVV pikt hierop in met een vervolgcampagne die bestuurders herinnert aan de risico’s van druggebruik in het verkeer en de toegenomen pakkans. Twee woordspelingen brengen de boodschap op een humoristische, maar niet mis te verstane manier over “Roesbaan?” en “Ik blow niet, ik coke niet”.
De grote witte en gele letters op een donkere achtergrond trekken onmiddellijk de aandacht van de automobilist. De baseline vat nog eens samen waar het om gaat: “Rij clean: speekseltest tegen drugs in het verkeer”.

ikcokeniet roesbaan