Waarom een nieuwe opsporingsprocedure?

  • Ten opzichte van de vorige drugcontroles aan de hand van aandachtsverdelende tests (onder andere fysieke proeven), gevolgd door urine- en bloedstalen, wou de wetgever op zoek naar een snellere, eenvoudigere en goedkopere procedure.
  • De speekseltest moet de pakkans vergroten en het aantal vals-positieve resultaten doen afnemen

Het BIVV is een vervolgcampagne gestart op de “Gene zever”-affiches die de nieuwe speekseltest tegen drugs in het verkeer aankondigden.
De nieuwe affichecampagne ligt volledig in dezelfde lijn, en gebruikt twee doordenkers om bestuurders eraan te herinneren dat drugs en rijden niet samengaan: “Roesbaan?” en “Ik blow niet, ik coke niet”.